Đăng ký dịch vụ
STT Tên dịch vụ Đăng kí Hủy Giá Ngày đăng ký
  1
Bóng đá
           
  5
Xổ số
           
  16
Thư giãn
           
  28
Kinh tế
           
  33
Tin tức
           
  61
Games
           
  64
Khám phá
           
  78
Rings
           
  82
Hình ảnh
           
  85
Clip
           
  89
Tư vấn
           
  116
Y tế
           
  125
Thông tin Nông sản
           
  129
Góc sinh viên
           
  135
Tài chính
           
  139
Tương tác 9141
           
 Đăng ký