Đăng ký dịch vụ
STT Tên dịch vụ Đăng kí Hủy Giá Ngày đăng ký
  1
Bóng đá
           
  5
Xổ số
           
  18
Thư giãn
           
  30
Kinh tế
           
  35
Tin tức
           
  63
Games
           
  67
Khám phá
           
  81
Rings
           
  85
Hình ảnh
           
  88
Clip
           
  92
Tư vấn
           
  119
Y tế
           
  128
Thông tin Nông sản
           
  132
Góc sinh viên
           
  138
Tài chính
           
  142
Tương tác 9141
           
 Đăng ký