Đăng ký dịch vụ
STT Tên dịch vụ Đăng kí Hủy Giá Ngày đăng ký
  1
Bóng đá
           
  5
Xổ số
           
  18
Thư giãn
           
  30
Kinh tế
           
  35
Tin tức
           
  63
Games
           
  68
Khám phá
           
  82
Rings
           
  86
Hình ảnh
           
  89
Clip
           
  93
Tư vấn
           
  120
Y tế
           
  129
Thông tin Nông sản
           
  133
Góc sinh viên
           
  139
Tài chính
           
  143
Tương tác 9141
           
 Đăng ký