Đăng ký dịch vụ
STT Tên dịch vụ Đăng kí Hủy Giá Ngày đăng ký
  1
Bóng đá
           
  3
Xổ số
           
  8
Thư giãn
           
  10
Kinh tế
           
  12
Tin tức
           
  15
Games
           
  17
Khám phá
           
  22
Rings
           
  24
Hình ảnh
           
  26
Clip
           
  29
Tư vấn
           
  33
Y tế
           
  35
Thông tin Nông sản
           
  39
Góc sinh viên
           
  41
Tài chính
           
  43
Tương tác 9141
           
 Đăng ký