Đăng ký dịch vụ
STT Tên dịch vụ Đăng kí Hủy Giá Ngày đăng ký
  1
Bóng đá
           
  5
Xổ số
           
  16
Thư giãn
           
  28
Kinh tế
           
  33
Tin tức
           
  57
Games
           
  60
Khám phá
           
  74
Rings
           
  78
Hình ảnh
           
  81
Clip
           
  85
Tư vấn
           
  112
Y tế
           
  121
Bình luận
           
  122
Thông tin Nông sản
           
  126
Góc sinh viên
           
  128
Tài chính
           
  132
An ninh xã hội
           
  133
Tương tác 9141
           
 Đăng ký