Kỹ năng mềm
Soạn tin: DK KNM gửi 9209
Kỹ năng mềm
Soạn: DK KNM gửi 9209

Giới thiệu:

Kĩ năng mềm là dịch vụ sẽ gửi tới bạn tổng hợp hệ thống các bản tin ngắn gọn, dễ hiểu về kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, nghệ thuật giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống trong cuộc sống, kinh doanh…


Sử dụng dịch vụ:

Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK KNM gửi 9209

Hủy đăng ký, soạn HUY KNM gửi 9209

Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 3.000 đồng /ngày

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày