Phong tục hay và lạ bốn phương
Soạn tin: DK PTBP gửi 9209
Phong tục hay và lạ bốn phương
Soạn: DK PTBP gửi 9209


Giới thiệu:

Hệ thống cung cấp thông tin về các phong tục: Cưới hỏi, ma chay, xông đất… cũng như thông tin về các quan niệm đặc trưng văn hóa mỗi vùng miền. Dịch vụ sẽ giúp bạn khám phá rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống.


Sử dụng dịch vụ:

Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK PTBP gửi 9209

Hủy đăng ký, soạn HUY PTBP gửi 9209

Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 3.000 đồng /ngày

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày