Kiến thức nhà nông
Soạn tin: DK ND gửi 9209
Kiến thức nhà nông
Soạn: DK ND gửi 9209


Giới thiệu:

Cập nhật hàng ngày thông tin khuyến nông, khuyến ngư, các hình thức và kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao trong nước và trên thế giới cho người dân.

Sử dụng dịch vụ:
Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK ND gửi tới 9209
Hủy đăng ký, soạn HUY ND gửi tới 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 1.000 đồng /ngày

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày