Điểm tin học đường
Soạn tin: DK TINMT gửi 9209
Điểm tin học đường
Soạn: DK TINMT gửi 9209
Giới thiệu:

Cập nhật tin tức mùa thi HOT nhất trong ngày.


Sử dụng dịch vụ:

Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK TINMT gửi 9209
Hủy đăng ký dịch vụ soạn tin: HUY TINMT gửi 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 1000đ/ngày

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày