Án Lạ Bốn phương
Soạn tin: DK DV3 gửi 9209
Giới thiệu
Tin tức về các vụ án kỳ lạ có chọn lọc trên khắp thế giới sẽ luôn được cập nhật về máy khách hàng vào 7h30 hàng ngày.

Sử dụng dịch vụ:
Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK DV3 gửi 9209
Hủy đăng ký, soạn HUY DV3 gửi 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 500 đồng /ngày

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày