Cảnh báo dịch bệnh
Soạn tin: DK BYT gửi 9209
Giới thiệu:

Cảnh báo sớm nhất những dịch bệnh đang bùng phát để mọi người có biện pháp phòng tránh.

Sử dụng dịch vụ:


Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK BYT gửi tới 9209
Hủy đăng ký, soạn HUY BYT gửi tới 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: Miễn phí

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày