Bản tin cảnh báo
Soạn tin: DK CB2 gửi 9209
Bản tin Cảnh báo
Soạn: DK CB2 gửi 9209

Giới thiệu:
Dịch vụ cung cấp thông tin về bệnh dịch đang hoành hành hay về các vụ thiên tai sắp diễn ra, cũng như những sự cố thường gặp trong cuộc sống... tất cả sẽ được cảnh báo tới bạn nhanh nhất để phòng tránh hiệu quả.

Sử dụng dịch vụ:
Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK CB2 gửi 9209 

Hủy đăng ký, soạn HUY CB2 gửi 9209

Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 3.000 đồng /ngày

Nếu khách hàng không thực hiện hủy, gói cước sẽ được tự động gia hạn hàng ngày.

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày