Xổ số (Đầu số 9141)
Soạn tin: XS gửi 9141

Để đăng ký dịch vụ, click vào box ĐĂNG KÝ hoặc soạn XS gửi 9141

Đăng ký XS miền Bắc, soạn XSMB gửi 9141

Đăng ký XS miền Trung, soạn XSMT gửi 9141

Đăng ký XS miền Nam, soạn XSMN gửi 9141

Giá cước: 1.000đ/gói/ngày

Để hủy dịch vụ, soạn HUY XS hoặc HUY XSMB, HUY XSMT, HUY XSMN gửi 9141 hoặc click HỦY

Điện thoại hỗ trợ: 9090 (200d/phút)

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày