Đấu giá ngược 9209
Soạn tin: DK gửi 9209
Đăng ký dịch vụ và tham gia tương tác đặt giá trúng sản phẩm, click ĐĂNG KÝ hoặc soạn DK gửi 9209
Giá cước: 1.000 đồng/ngày
Để hủy dịch vụ, soạn HUY DG gửi 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090 (200d/phút)

Nếu khách hàng không thực hiện hủy, gói cước sẽ được tự động gia hạn hàng ngày.

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày