nEnglish gói tháng
Soạn tin: DK EN30 gửi 9209
Đăng ký dịch vụ nhận từ vựng mới về hàng ngày, click ĐĂNG KÝ hoặc soạn DK EN30 gửi 9209
Giá cước: 30.000 đồng/tháng
Để hủy dịch vụ, soạn HUY EN gửi 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090 (200d/phút)

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày