Hiểu Luật
Soạn tin: DK HL gửi 9209
Giới thiệu
Vào 9h hàng ngày, dịch vụ sẽ thông tin, tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan tới pháp luật để bạn am hiểu luật hơn trong cuộc sống.


Sử dụng dịch vụ:
Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK HL gửi 9209
Hủy đăng ký, soạn HUY HL gửi 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 1.000 đồng /ngày.

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày