Truyện
Soạn tin: DK12 TRUYEN gửi 9209
Giới thiệu


Sử dụng dịch vụ:
Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK12 TRUYEN gửi 9209 
Hủy đăng ký, soạn HUY12 TRUYEN gửi 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 1.000 đồng /ngày

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày