Thông tin giá Cà phê
Soạn tin: DK CAPHE gửi 9209

Giới thiệu:

Thông tin về giá cả, thị trường cà phê nội địa và thế giới hằng ngày được cập nhật một cách nhanh chóng, đầy đủ nhất. Hãy đăng ký dịch vụ ngay hôm nay.

Sử dụng dịch vụ:

Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:

DK CAPHE gửi tới 9209
Hủy đăng ký, soạn HUY CAPHE gửi tới 9209

Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 1000đ/ngày

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày