Nghệ thuật tiêu dùng
Soạn tin: DK NTTD23 gửi 9209
Nghệ thuật Tiêu dùng
Soạn: DK NTTD23 gửi 9209

Giới thiệu:

Tư vấn khách hàng về cách tiêu dùng thông minh: Lựa chọn vật dụng gia đình, văn phòng, chi tiêu hiệu quả….cách thức sử dụng vật dung thông minh, tiết kiệm điện năng và an toàn.

Sử dụng dịch vụ:
Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
DK NTTD23 gửi 9209 

Hủy đăng ký, soạn HUY NTTD23 gửi 9209

Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 2.000 đồng /ngày

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày