Macca
Soạn tin: DK MK gửi 9209

Giới thiệu:

Thông tin về giá cả, thị trường nông sản nội địa và thế giới hằng ngày được cập nhật một cách nhanh chóng, đầy đủ nhất. Hãy đăng ký dịch vụ ngay hôm nay.

Sử dụng dịch vụ:

Nhấn đăng ký để đăng ký, hoặc soạn tin:

DK MK gửi tới 9209
Hủy đăng ký, soạn HUY MK gửi tới 9209

Điện thoại hỗ trợ: 9090
Giá cước: 5000đ/ tháng

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày