Đấu giá ngược 9209
Soạn tin: DK gửi 9209
Đăng ký dịch vụ và tham gia tương tác đặt giá trúng sản phẩm, click ĐĂNG KÝ hoặc soạn DK gửi 9209
Giá cước: 1.000 đồng/ngày
Để hủy dịch vụ, soạn HUY DG gửi 9209
Điện thoại hỗ trợ: 9090 (200d/phút)

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày